Usługi

Świadczymy usługi w zakresie rozwoju kontaktów handlowych z przedsiębiorcami z Islamskiej Republiki Iranu.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • promocja przedsiębiorców na rynkach EU oraz irańskim,
  • nawiązywanie kontaktów handlowych w Iranie,
  • wsparcie w procesie negocjacji kontraktów handlowych,
  • doradztwo biznesowe, prawne i podatkowe w zakresie handlu międzynarodowego,
  • wsparcie zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Iranu,
  • organizowanie szkoleń i targów,
  • działalność edukacyjna w zakresie obrotu handlowego z Iranem,
  • zapewniamy kompleksową informację rynkową i ekonomiczną,
  • prowadzenie badań rynku irańskiego w zakresie zapotrzebowania naszych klientów,
  • zapewniamy informację na temat kulturowych uwarunkowań w kontaktach biznesowych z Iranem.

Współpracujemy z irańskimi izbami gospodarczymi oraz organizacjami wspierającymi obrót międzynarodowy z UE.

Współpracujemy z biegłymi tłumaczami i specjalistami.