Handel z Iranem

Irańska gospodarka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się na Bliskim Wschodzie.
W odróżnieniu od innych gospodarek regionu, nie opiera się wyłącznie na wydobyciu i sprzedaży ropy naftowej oraz gazu ziemnego.
Iran rozwija również inne jej sektory, w szczególności z zakresie przemysłu chemicznego, produkcji tworzyw sztucznych czy produktów rolnych
Towary najczęściej importowane przez przedsiębiorców z Iranu to maszyny oraz elektronika, a także technologie.
Choć największe irańskie przedsiębiorstwa należą nadal do sektora publicznego, w obrębie przedsiębiorstw dużych i średnich dominuje własność prywatna oraz spółdzielcza.
W związku z zawarciem porozumienia w sprawie zaprzestania rozwoju programu nuklearnego przez Iran, w 2016 UE oraz USA zniosły sankcje gospodarcze (w tym embargo na obrót niektórymi towarami) nałożone na ten kraj.
Obecnie irańska gospodarka stanowi jedną z najprężniej rozwijających się gospodarek regionu, a irańscy przedsiębiorcy aktywnie poszukują kontaktów biznesowych z zagranicą.